Vilka är Kinnan?

Kinnan AB har över 25 års erfarenhet i värmepumpsbranschen. Med ett rikstäckande nät av utbildade och
auktoriserade, lokala installatörer erbjuder vi värmepumpslösningar och skapar ett bättre inomhusklimat
åt både privatpersoner och företag i hela Sverige.

Kinnan AB är idag generalagentur för Panasonic värmepumpar, LG värmepumpar, Coway luftrenare,
Arctus luftvårdsprodukter samt Veneto Fläktkonvektorer i Sverige.

Kinnan AB ingår även i den nordiska klimat och energikoncernen Kinnan Holding AB

Du kan läsa mer om Kinnans tjänster och produkter under sidorna Sverigepumpen och Kinnanshop.